Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
001/12/105/2015 Objednávka 86 000,00 15.12.2015 08:14:55
001/2016/ORO Objednávka 99 000,00 22.01.2016 13:25:18
002/2016/ORO Objednávka 62 000,00 29.02.2016 09:08:26
003/12/105/2015 Objednávka 73 000,00 22.01.2016 13:24:04
003/2017/OKS Objednávka 54 148,00 17.01.2017 11:15:14
005/2016/OKS Objednávka 54 532,00 01.02.2016 16:18:14
005/2016/ÚPVVa MA21 Objednávka 55 000,00 03.02.2016 13:55:10
02/2015 Objednávka 100 000,00 18.05.2015 14:57:18
02/2016/ÚPVVaMA21 Objednávka 55 000,00 08.01.2016 09:03:16
026/2016/ORO Objednávka 50 000,00 29.03.2016 09:37:43
028/2016/OKS Objednávka 50 000,00 01.03.2016 07:17:38
03/2015 Objednávka 100 000,00 07.07.2015 06:53:25
05/2017/ÚPaVV Objednávka 57 916,00 30.01.2017 16:49:50
067/2016/ORO Objednávka 99 000,00 17.06.2016 10:04:18
069/2016/OBHaÚB Objednávka 69 970,00 01.11.2016 07:52:13