Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
ze dne 15.3.1995 Smlouva se ZO ČZS a dodatky č. 1, 2, 3 39 440,00 18.11.2015 09:30:30
Rozhodnutí Rozhodnutí o schválení dohody a výměně bytu + dodatky 68 520,00 14.05.2015 08:46:35
OBJ16/341 Objednávka 64 180,00 04.07.2016 15:37:22
NS 9/1997 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 22.09.1997 145 488,00 27.05.2015 10:14:25
NS 85/2012 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2012/03/03/0085 125 664,00 27.05.2015 08:47:03
NS 803/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0803 89 928,00 17.09.2015 08:23:05
NS 801/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0801 88 464,00 17.09.2015 08:21:45
NS 8/1996 Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 26.08.1996 118 800,00 27.05.2015 08:52:52
NS 750/2013 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/03/03/0750 124 296,00 29.09.2015 14:05:15
NS 735/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0735 84 204,00 04.09.2015 11:37:08
NS 733/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0733 154 368,00 19.08.2015 13:40:34
NS 732/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0732 90 120,00 19.08.2015 13:39:20
NS 728/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0728 90 024,00 19.08.2015 13:38:10
NS 727/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0727 138 408,00 19.08.2015 13:36:52
NS 726/2009 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0726 90 552,00 19.08.2015 13:35:37