Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
NS 516/2009 Dodatek k nájemní smlouvě č. 2009/03/03/0516 80 928,00 16.06.2015 09:03:48
2016/13/01/0503d1 Dodatek č. 1 204 738,00 12.09.2016 16:36:09
NS 275/2012 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/02/03/0275 74 400,00 28.07.2015 12:13:34
NS 668/2013 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/03/03/0668 90 384,00 04.09.2015 11:35:11
NS 750/2013 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/03/03/0750 124 296,00 29.09.2015 14:05:15
NS 461/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0461 92 736,00 21.08.2015 11:14:40
NS 462/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0462 132 000,00 21.08.2015 11:16:04
NS 463/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0463 177 408,00 21.08.2015 11:17:34
NS 464/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0464 92 736,00 21.08.2015 11:23:29
NS 465/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0465 127 344,00 21.08.2015 11:23:06
NS 467/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0467 124 176,00 21.08.2015 11:25:58
NS 468/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0468 92 928,00 21.08.2015 11:27:08
NS 470/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0470 127 344,00 21.08.2015 11:28:49
NS 471/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0471 132 528,00 21.08.2015 11:30:17
NS 472/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0472 132 000,00 21.08.2015 11:31:32