Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015/06/27/0299 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 18 190 040,77 21.07.2015 11:26:27
2016/12/23/0042 Ozdravné pobyty dětí ZŠ MOb Poruba 5 162 935,00 16.02.2016 14:21:14
2015/12/23/0522 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 4 931 964,00 27.11.2015 10:20:00
2016/17/04/0410 Kupní smlouva 3 417 891,00 05.12.2016 15:46:18
2016/14/01/0553 Smlouva o dílo 2 252 797,39 20.09.2016 10:17:47
2016/14/01/0733 Smlouva o dílo 2 000 000,00 15.12.2016 09:23:24
2015/13/23/0512 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na rok 2016 2 000 000,00 09.12.2015 07:38:27
2016/13/23/0751 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na rok 2017 2 000 000,00 28.11.2016 11:26:08
Dodatek č. 9 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo o poskytování služby kamerového systému 1 920 000,00 20.07.2015 08:21:32
2016/14/01/0669 Smlouva o dílo 1 902 203,58 20.01.2017 12:47:03
2014/03/23/0715d1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb č. 2014/03/23/0715 1 565 465,81 15.12.2015 09:12:26
2016/17/04/0189 Kupní smlouva 1 419 200,00 06.10.2016 07:58:23
2016/14/01/0720 Smlouva o dílo 1 298 741,36 21.10.2016 09:58:25
2016/13/01/0673 Smlouva o dílo 1 239 157,48 01.11.2016 07:54:08
2016/14/01/0486 Smlouva o dílo 1 207 223,90 09.08.2016 13:32:56