Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
NS 475/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0475 92 736,00 11.09.2015 14:14:30
NS 476/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0476 127 344,00 21.08.2015 11:33:58
NS 477/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0477 132 528,00 21.08.2015 11:35:13
NS 479/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0479 124 176,00 21.08.2015 11:39:41
NS 480/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0480 92 928,00 26.08.2015 09:43:46
NS 483/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0483 134 352,00 26.08.2015 09:57:45
NS 485/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0485 142 944,00 26.08.2015 10:00:04
NS 486/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0486 92 928,00 26.08.2015 10:01:58
NS 488/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0488 127 344,00 26.08.2015 10:06:14
NS 490/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0490 124 176,00 26.08.2015 10:13:23
NS 491/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0491 92 928,00 26.08.2015 10:14:59
NS 492/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0492 106 752,00 26.08.2015 10:38:10
NS 494/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0494 132 528,00 26.08.2015 10:40:48
NS 496/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0496 124 176,00 26.08.2015 10:44:16
NS 499/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/03/03/0499 127 344,00 26.08.2015 10:53:19