Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015/01/27/0140 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 50 450,00 17.06.2015 09:39:20
2016/15/23/0376d2 Smlouva servisní - dodatek č. 2 0,00 06.01.2017 10:44:24
2016/15/23/0376d1 Smlouva servisní - dodatek č. 1 0,00 06.01.2017 10:43:31
2016/15/23/0376 Smlouva servisní 50 000,00 06.01.2017 10:42:29
ze dne 15.3.1995 Smlouva se ZO ČZS a dodatky č. 1, 2, 3 39 440,00 18.11.2015 09:30:30
2016/12/23/0333 Smlouva o úhradě nájemného 40 200,00 20.07.2016 17:05:50
2015/14/06/0536 Smlouva o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 276 600,00 23.05.2016 13:41:20
2016/17/06/0355 Smlouva o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 93 200,00 10.08.2016 14:46:56
2016/17/06/0358 Smlouva o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 70 200,00 10.08.2016 14:48:53
2015/02/06/0117 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 79 400,00 01.06.2015 09:11:31
2015/14/06/0610 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 74 600,00 12.02.2016 12:08:26
2015/02/06/0101 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 56 743,00 29.05.2015 10:17:32
2016/17/060018 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 77 800,00 29.03.2016 13:26:57
2016/17/06/0678 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 174 200,00 18.11.2016 12:49:20
2016/17/06/0677 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 117 000,00 18.11.2016 12:50:25