Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
028/2016/OKS Objednávka 50 000,00 01.03.2016 07:17:38
2016/22/23/0006 Smlouva o spolupráci 50 000,00 15.02.2016 14:16:55
2011/03/23/0110 Smlouva o servisní péči 50 000,00 25.07.2016 09:41:59
2011/03/23/0110d1 Smlouva o servisní péči-dodatek 50 000,00 25.07.2016 09:44:01
29/2016/ÚPVVaMA21 Objednávka 50 000,00 30.05.2016 10:23:29
026/2016/ORO Objednávka 50 000,00 29.03.2016 09:37:43
2016/22/23/0001 Smlouva o spolupráci 50 000,00 15.02.2016 14:09:45
2016/13/03/0771 Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 50 001,00 12.12.2016 12:38:12
070/2016/ORO Objednávka 50 400,00 17.06.2016 10:05:47
2015/01/27/0140 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 50 450,00 17.06.2015 09:39:20
10/2015 Objednávka 50 513,00 03.07.2015 07:47:02
2015/01/27/0143 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 51 000,00 12.05.2015 07:56:48
2015/13/23/0552 Smlouva o přistoupení k dluhu 51 000,00 17.12.2015 08:04:33
2015/03/23/0093 Smlouva o přistoupení k dluhu 51 000,00 11.05.2015 13:02:53
2016/11/27/0233 Smlouva o poskytnutí dotace 51 300,00 16.09.2016 09:54:50