Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015/14/04/0530 Kupní smlouva 1 188 000,00 13.01.2016 16:20:19
2016/15/23/0574 Smlouva o zajištění služeb 1 131 024,82 02.11.2016 15:24:35
2016/14/01/0667 Smlouva o dílo 996 800,00 19.10.2016 08:21:06
2016/14/01/0734 Smlouva o dílo 953 427,48 15.12.2016 09:25:19
2016/14/01/0668 Smlouva o dílo 952 173,80 19.10.2016 08:22:41
2015/13/23/0507 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na rok 2016 700 000,00 27.11.2015 10:17:37
2016/13/23/0765 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na rok 2017 700 000,00 07.12.2016 14:07:09
NS 10/1992 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22.10.1992 615 168,00 08.06.2015 06:53:43
2016/14/01/0670 Smlouva o dílo 544 900,62 20.01.2017 12:07:56
2015/02/04/0083 Kupní smlouva 516 000,00 10.08.2015 07:20:03
2016/14/01/0517 Smlouva o dílo 500 000,00 06.09.2016 12:23:56
2015/04/01/0272 d1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/04/01/0272 493 121,32 19.08.2015 13:53:28
2016/13/01/0873 Smlouva o dílo 490 000,00 09.01.2017 08:58:21
2015/04/01/0326 Smlouva o dílo 469 185,80 08.07.2015 07:04:11
2015/04/01/0272 Smlouva o dílo 451 544,00 22.06.2015 14:48:39