Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2016/13/04/0879 Kupní smlouva 145 000,00 29.12.2016 12:07:16
2016/13/04/0880 Kupní smlouva 125 000,00 29.12.2016 12:08:01
365/2016/OVV Objednávka 99 999,00 02.01.2017 08:18:35
2016/17/04/0781 Kupní smlouva 56 000,00 04.01.2017 12:07:28
2016/13/01/0840 Smlouva o dílo 100 000,00 04.01.2017 14:32:05
2016/15/23/0376 Smlouva servisní 50 000,00 06.01.2017 10:42:29
2016/15/23/0376d1 Smlouva servisní - dodatek č. 1 0,00 06.01.2017 10:43:31
2016/15/23/0376d2 Smlouva servisní - dodatek č. 2 0,00 06.01.2017 10:44:24
2016/14/03/0804 Smlouva o jednorázové náhradě 60 840,00 06.01.2017 14:47:09
2016/13/01/0873 Smlouva o dílo 490 000,00 09.01.2017 08:58:21
2016/13/23/0884 Smlouva o přistoupení k dluhu 80 001,00 09.01.2017 11:02:16
1/2017/ÚPaVV Objednávka 57 916,00 09.01.2017 11:04:03
2016/13/23/0717 Smlouva o přistoupení k dluhu 70 000,00 09.01.2017 14:31:43
2016/13/23/0883 Smlouva o přistoupení k dluhu 60 000,00 09.01.2017 14:32:32
2016/17/03/0093změna Výpověď z části nájmu pozemku 71,40 11.01.2017 12:27:11