Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2016/13/23/0707 Smlouva o přistoupení k dluhu 106 000,00 11.01.2017 14:27:56
2016/16/23/0895 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu 170 500,00 12.01.2017 10:59:15
2016/12/01/0839 Smlouva o dílo 227 000,00 13.01.2017 07:37:25
2016/13/23/0882 Smlouva o přistoupení k dluhu 153 000,00 13.01.2017 11:06:45
2016/12/23/0799 Smlouva o financování mikroprojektu 292 390,00 16.01.2017 16:53:48
306/2016/OKS Objednávka 95 365,00 17.01.2017 07:39:19
003/2017/OKS Objednávka 54 148,00 17.01.2017 11:15:14
2016/14/01/0670 Smlouva o dílo 544 900,62 20.01.2017 12:07:56
2016/14/01/0669 Smlouva o dílo 1 902 203,58 20.01.2017 12:47:03
2016/14/01/0669 d1 dodatek č.1 0,00 20.01.2017 12:48:40
310/2016/OKS Objednávka 95 334,55 23.01.2017 07:32:18
309/2016/OKS Objednávka 85 983,70 23.01.2017 07:33:37
293/2016/0OKS Objednávka 71 997,54 23.01.2017 07:35:20
05/2017/ÚPaVV Objednávka 57 916,00 30.01.2017 16:49:50