Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Městský obvod Poruba začal od května 2015 zveřejňovat na tomto profilu veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH. Cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty veřejnosti a umožnit jí kontrolu hospodaření městského obvodu. Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který obcím ukládá povinnost smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun bez DPH zveřejňovat ve speciálním registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. Z důvodu odstranění duplicitních činností spočívajících ve zveřejňování totožných dokumentů na dvou místech bude městský obvod Poruba od 1. února 2017 smlouvy a objednávky zveřejňovat v zákonném rozsahu pouze v registru smluv. Registr smluv najdete zde.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015/01/27/0128 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 130 000,00 29.04.2015 12:50:36
2015/01/27/0130 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 100 000,00 29.04.2015 12:50:52
2015/01/27/0131 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 70 000,00 29.04.2015 12:51:09
26/15/OVV Objednávka 64 072,00 29.04.2015 14:20:50
2015/01/27/0124 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 100 000,00 05.05.2015 07:22:24
2015/01/27/0132 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 100 000,00 05.05.2015 07:26:19
2015/01/27/0136 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 80 000,00 05.05.2015 07:29:09
2015/01/27/0139 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 75 000,00 05.05.2015 07:32:30
137/04/306/2015 Objednávka 100 000,00 06.05.2015 09:36:49
30/2015/OVV Objednávka 100 000,00 06.05.2015 15:08:50
2015/01/27/0141 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 55 000,00 07.05.2015 13:48:10
2015/03/23/0090 Smlouva o přistoupení k dluhu 56 500,00 11.05.2015 13:00:44
2015/03/23/0091 Smlouva o přistoupení k dluhu 105 000,00 11.05.2015 13:01:36
2015/03/23/0093 Smlouva o přistoupení k dluhu 51 000,00 11.05.2015 13:02:53
2015/03/23/0094 Smlouva o přistoupení k dluhu 169 900,00 11.05.2015 13:03:44